Mr Rentall

محمدمهدی رشیدی

سفير فرهنگ " اجاره " در ايران

بنيانگذار اقتصاد اشتراكى

كارآفرين در صنعت اجاره

هوشمندانه خرج كنيد / ثروتمند زندگى كنيد

Mr Rentall

محمدمهدی رشیدی

سفير فرهنگ " اجاره " در ايران

بنيانگذار اقتصاد اشتراكى

كارآفرين در صنعت اجاره

هوشمندانه خرج كنيد / ثروتمند زندگى كنيد

عنوان

صنعت اجاره در ایران

مقالات

اجاره یا رنت فرآیندی است که در مقوله کسب و کار تعریف و قدمت منحصر به فردی دارد .

در آن زمان که هنوز نظام پولی شکل منسجم به خود نگرفته بود و معامله کالا با کالا صورت می گرفت در برخی موارد بخشی از این کالاها بجای خرید و فروش ، معاوضه میشد و یا به صورت امانت در اختیار افراد قرار می گرفت تا نیاز های خود را مرتفع سازند .

این فرهنگ سالها و سالها در بین مردم رواج داشته و بارها دیده ایم که افراد برای رفع نیازهایشان کالا های مورد نظر را به یکدیگر قرض داده اند . با این تفاوت که در اکثر موارد وجهی بابت این موضوع دریافت نکرده اند .

این تبادل کالا تا جایی پیش رفت که مردم آموختند که بعضا می توان نیاز ها را از طریق اجاره کردن کالا هم برطرف کرد مثل اجاره اتومبیل ، ویلا ، خانه و کالا های ضروری .

امروزه اجاره کردن و اجاره دادن تبدیل به صنعت نوین و فرآیندی از کسب و کار گردیده است که هم برای اجاره دهنده و هم اجاره گیرنده بسیار مقرون به صرفه و پرسود می باشد .

ارادتمند محمدمهدى رشيدى ( آقاى اجاره )

برچسب: